Guatemala: Microcredit and Training of Poor Maya Women for Community Developement

måndag 21 februari 2022

Christian

Guatemalaprojektet 2021-2025

Oficiellt namn

Microcredit and Training of Poor Maya Women for Community Developement in Guatemala. GG 2123247 godkänt augusti 2021.


Projektpartners internationellt

Samarbetsgruppen IPG (Internationella Projekt Gruppen) som består av Stockholm City RK (tidigare Ladugårdslandet och Klara), Stockholm Djurgården RK, Stockholm International RK och Stockholm Sergel RK.


Projektpartners lokalt

RC Ciudad de Guatemala och Fundation Progresar Guatemala (som är en opolitisk, icke-religiös organisation, som startades 2007 och har hjälpt ca 3.000 kvinnor hittills). Arbetssätt: Mikrokrediter för att starta upp olika a ärsverksamheter. Utbildning i kvinnors rättigheter, jämställdhet och hälsa.


Målgrupp

Underpriviligierade kvinnor i Alta Verapaz regionen i Guatemala, där 70-80% av befolkningen lever i stor fattigdom. Deltagare i projektet är 4 grupper á 22 individer (dvs 88 kvinnor) och deras familjer (indirekt ca 350 personer). Genomförande: Projektet löper under 3 år 8 månader med start december 2021. Heldagsutbildningar en gång per månad då även utvecklingen av deltagarnas ekonomi analyseras och lån distribueras.


Ekonomi

Total investering i projektet är U$ 35.600 vilket innebär ca U$ 400 per deltagare, varav ca U$ 250 är mikrokrediter. Vid projektstart får varje deltagare ca U$ 90 i mikrolån.


Bidragsgivare

  • Rotary U-fonden SEK 25.000
  • DDF (Rotary distriksfond) U$ 12.000
  • TRF (The Rotary Foundation) U$ 9.600
  • Samarbetsgruppen IPG SEK 76.000
  • Rudbergs fond SEK 10.000
  • Guatemalaklubben U$1.000
  • Stockholm Sergel RK extra U$ 1.000