Guvernörsbrev 1 - 2024/2025

tisdag 2 juli 2024

Mika Lindfors

Ärade Rotaryvänner,

Varmt välkomna till vårt nya distrikt 2355.

Distriktet har nu inlett sin verksamhet med 58 Rotaryklubbar och en Rotaractklubb. Av dessa klubbar kommer 55 från distrikt 2350 och fyra från distrikt 2370. Arbetet med distriktsindelningen har varit intensiv under 2023–2024 och jag ser nu fram emot att få leda och fokusera enbart på distrikt 2355. I nedanstående karta kan ni se alla sex nya distrikt i Sverige och Lettland.

ST0lf6467HnNdrLsjyEiQiIiIiIjKxKEEiIiIiIjKrLJkOJyIiIiIiMrUcTd8CrF6pevQa0ZYAAAAASUVORK5CYII=

För er som inte känner mig så kommer jag från Finland, Åland, men jag flyttade till Sverige hösten 2004 tillsammans med min familj. Jag bor idag i Täby och är gift och har två barn. Som ingenjör och ekonom har jag verkat som egenföretagare sedan 2003 och jag har varit medlem i Täby Rotaryklubb sedan 9 september 2013. Jag var president i Täby Rotaryklubb under 2017–2018 och distriktsskattmästare under 2019–2022. År 2019 blev jag en Major Donor och jag har hittills besökt fem världskongresser, varav den senaste i Singapore nu i maj.

Jag är oerhört tacksam för att ha fått Ert förtroende att verka som den första guvernören i vårt nya distrikt.

Rotary är en fantastisk organisation som gör mycket gott i världen, men vi är beroende av våra medlemmar. Utan medlemmar existerar inte Rotary - vi måste göra allt vi kan för att ta hand om våra medlemmar på bästa sätt. Klubbarna har självklart ett stort ansvar för sina medlemmar,  men även distriktet har ett ansvar. Distriktet ska stödja sina medlemmar, vilket är alla klubbar inom distriktet, och stödet består av utbildningar, konferenser, seminarier, support och aktiviteter.

Stephanie Urchick tjänstgör som Rotary International President under 2024 – 2025 och hennes tema är the Magic of Rotary. Enligt Stephanie skapar medlemmar magin genom varje utfört projekt, varje dollar vi donerar och genom varje ny medlem i Rotary.

Stephanie betonar även att Rotary ska vara Simply Irresistible – helt enkelt omöjlig att motstå. Om vi vore omöjliga att motstå skulle vi enkelt kunna attrahera nya medlemmar och behålla befintliga medlemmar. Under mitt år som guvernör ska jag göra allt jag kan för att vara Simply Irresistible.

Då jag nyligen besökte Rotary International Convention i Singapore deltog jag i en session med rubriken WHAT OUR MEMBERS WANT och underrubriken Why members Join, Stay and Leave. Sessionen baserades på flera större enkäter bland alla rotarianer i världen och jag kommer att presentera resultaten under mina klubbesök. Svaren på frågorna kan vara avgörande för att kunna öka antalet medlemmar, vilket är ett av distriktets mål under 2024–2025.

Utöver flera intressanta sessioner deltog jag även i en fantastisk middag på 57:de våningen på Marina Bay Sands. Middagen organiserades av svenska rotarianer i Kalifornien tillsammans med rotarianer från Sverige. Vi hade mycket trevliga och lärorika diskussioner, kontakter knöts och vi kan nu utbyta erfarenheter i efterhand.

9k=

Avslutningsvis vill jag önska er en avkopplande och skön sommar - ta väl hand om er!

Med varma hälsningar
Mika Lindfors
DG RI Distrikt 2355

Distriktsguvernör Mika Lindfors