Skapa en Ikon på din mobil som gör att du direkt kommer till vår hemsida.

Så här gör du i Samsung

  1. Öppna Stockholm-Citys webbplats i mobilens webbläsare.
  2. Klicka på de tre prickarna upp till höger.
  3. Välj "Lägg till på startskärmen".
  4. Klicka på "Lägg till".

Så här gör du i Iphone

  1. Öppna Stockholm-Citys webbplats i mobilens webbläsare.
  2. Klicka på cirkeln med pil nedåt.
  3. Välj "Lägg till på startskärmen".

Ikonen skapas och hamnar sist bland alla dina ikoner. Den kan du flytta till din första sida genom att trycka och samtidigt hålla kvar fingret och därefter flytta/dra ikonen till första sidan.  

Funkar det inte - fråga någon i din närhet om hjälp!

Bengt Lindstrand är nyinvald i klubben

Presidentbyte och en ny medlem

En solig junidag lämnade Kamilla Ferry uppdraget som president och gav presidentkedjan till incoming president Staffan Elmgren. Som alltid vid ett presidentskifte är det lite högtidligt. Kamilla avtackades med orden att hon gjort fina insatser för vår Ukrainakonsert och sitt engagemang i UF-kommittén. Staffan hälsades välkommen. Hans ambition är att behålla medlemmarna, helst öka medlemsantalet och siktar på kvalitet i klubbens projekt snarare än många projekt. För att göra dagen extra festlig sjöng Mats Bergqvist à capella med sin vackra barytonröst.

Presidentskiftet sker officiellt 30 juni och Kamillas sista uppdrag var att hälsa vår nya medlem Bengt Lindstrand välkommen som ny medlem. Han är gynekolog, var tidigare Rotarian men slutade i samband med pensioneringen. Men efter att ha besökt Stockholm City vid ett flertal tillfällen ville han gärna bli medlem i vår klubb där han trivs och känner sig välkommen.

Bildtexter

Kamilla Ferry har lämnat över presidentkedjan till Staffan Elmgren.


Wilhelm Osterman håller ett uppskattat egoföredrag

Egoföredrag: Omväxlande karriär i USA 

Som ny klubbmedlem höll Wilhelm Osterman ett uppskattat egoföredrag för en tid sedan. Wilhelm är född i Viskafors, tog studenten på Lundsberg för att sedan utbilda sig till marinintentent. Men han sadlade om och for till USA där han studerade ekonomi vid University of Southern California. Yrkeskarriären var blandad med i köp av båtar, byggande av villor, banking och slutligen egen företagare med ett företag som servade swimmingpool. Efter nära 50 år i USA är han nu åter i Sverige.  

Vi stöttar elever i Blackeberg

Duktiga UF-företagare i Blackeberg

Äppelmust och necessärer

Stockholm City har under flera år satsat hårt på UF-företagen i Blackebergs gymnasiums ekonomiklasser och gett de bästa företagen stipendium och diplom. För en tid sedan var två av UF-företagen på ett tisdagsmöte och presenterade sig och sina produkter. Det var fem ambitiösa gymnasister som ivrigt berättade om sina affärsidéer.

Det ena företaget, Alltiäpple UF, har själva plockat äpplen i trädgårdar och på ett musteri tillverkat äppelmust. De har också kokat äppelmos och torkat äppelringar. Det andra företaget heter Nessie UF och har designat necessärer. De har köpt tyg på second handbutiker och sedan låtit Yalla-Rinkeby sy upp necessärerna.

I UF-kommittén ingår Jan Nilsson, Kamilla Ferry och Staffan Larsson.

Bildtext

Duktiga UF-företagare. Fr v Fanny Dalmo (Nessie), Magdalena Fredmark (lärare), Sanna Frejhammar (Nessie), Leonora Östlund (Alltiäpple), Lova Haraldson (Alltiäpple) och Ellinor Barr (Alltiäpple). Saknas gör Stella Flodman (Nessei) och Greta Eriksson (Alltiäpple).

Richard Beck-Friis tillsammans med sin föregångare Urban Schwalbe, som tidigare var medlem i Stockholm City.

Statsbesök kräver minutiös planering

Överstelöjtnant Richard Beck-Friis berättade vid ett klubbmöte vad som händer bakom kulisserna vid ett statsbesök. Planering av sådana besök är omfattande och minutiösa och kan kräva upp till tusen personer som svarar för säkerheten. När HM Konungens 50 år på tronen firades krävdes 3 250 soldater.

Rickard Beck-Friis är chef för Kommendantstaben med uppgift att samordna den statscermoniella verksamheten i Sverige. Staben planerar inte bara statsbesök utan även örlogsbesök, VIP-sammankomster, Nationaldagen, den nyligen genomförda Veterandagen och riksmötets öppnande varje september är bara några exempel. Högvakten ska också planeras och som engagerar 23 olika förband ur försvarsmakten.

- Det är ett jätteroligt jobb, sa Richard Beck-Friis. Det gäller att vara på alerten och flexibel och jag vill betona att vi har ett utmärkt samarbete med polisen.


Skräckfyllt tisdagsmöte

Lite skräckigt var det när journalisten och författaren Lena Lindehag presenterade sin nya deckare Sista morgonen för en tid sedan. Boken bygger på ett riktigt styckmordsfall i tyska Bremen men som i Lena Lindehags berättelse är förlagd till Vasaparken i Stockholm. Läsarna får följa psykologen Sara Benedikts resonemang för att komma fram till en gärningsmannaprofil. Lena Lindehag har gjort omfattande research inför boken hur en styckmordsmördare agerar och utför sitt dåd. Det kommer ut runt 400 deckare varje år så konkurrensen om läsarna är stenhård.

Innan Lena Lindehag hade skrivit en enda rad i boken Sista morgonen gjordes omslaget.

Intresserad av Rotary?

Välkommen till oss i Stockholm City!

Har du tid och möjlighet att stödja Rotarys verksamhet så får du hos oss en personlig kontakt och veckovisa möten med lärande föredrag och med projekt som kan bidra till din utveckling på olika sätt.

Skriv några rader om dej och dina intresse samt vad du kan tänkas stödja Rotaryklubben med. Vi vill bjuda in dej till våra möten för att du skall få möjlighet att lära kännaklubben och Rotarys verksamhet.

Välkommen att mejla oss: stockholm-city@rotary.se

AI förändrar samhället

Tekniken med AI är här för att stanna, sa Kalle Wannberg.

AI förändrar samhället

AI är en spännande, nästan lite skrämmande teknik, som utvecklas i rask takt allteftersom datorerna blir snabbare. Men AI är ingalunda nytt. AI, som är samlingsnamnet för olika sorters maskinteknik, kom på 1940-talet och 1950 utvecklade Alan Turing det s k Turingtestet. Det innebär att om en person pratar med en dator utan att inse att det är en dator och tror det är en person, uppfylls kriterierna för AI.

Kalle Wannberg, XnX Data och med i Sollentuna-Tureberg RK, berättade om AI på ett möte i Stockholm City. Han tror att AI kommer att förändra samhället mycket och att 80 proc av alla jobb kommer att påverkas av tekniken.

Det finns mycket som AI är bra på som till exempel e-handel, utbildning, hälso- och sjukvård, navigation och datorsäkerhet. Det AI inte klarar av är att dikta på rim och att behandla helt okända saker. Kalle Wannberg rekommenderade att gå in på www.openai.com. Där kan man hitta information om AI och bl a få hjälp av ChatGPT med att skriva, lära, brainstorming med mera.

Ny medlem till klubben

Wilhelm Osterman ny klubbmedlem

Presidentens ställföreträdare, Agneta Söderlund, hade glädjen att benåla en ny klubbmedlem. Det är Wilhelm Osterman, som föreslagits av Christian Juul. Wilhelm är väl bekant med Rotary eftersom hans far var Rotarian och Wilhelm bär fortfarande faders Rotarynål.

Wilhelm Osterman föddes i Viskafors utanför Borås, gick åtta år på Lundsbergs internatskola och var tre år i flottan. Sedan väntade USA med studier vid University of Southern California följt av ett cirka 50 år långt yrkesliv i Los Angeles där han byggde upp ett företag för service av swimmingpooler.

Nu bor han sedan några år tillbaka på Östermalm med hustru Eva. Sonen, som är född och uppvuxen i Los Angeles, bor kvar i USA med sin familj i Texas.   

Text och foto Margareta Redlund Laninge

Solvatten

Så här ser behållaren ut utfälld. Den är av plast och rymmer tio liter vatten, berättade David Wadström.

Solens UV-strålar renar vatten

Det var ett stort ögonblick för Petra Wadström och hennes son David Wadström när de fick träffa Barack Obama vid hans besök i Sverige för ett par år sedan. Tillsammans med andra företag var de två utvalda att berätta om sitt företag Solvatten och Barack Obama lyssnade intresserat.

Idag saknar mellan en och två miljarder människor rent vatten. Det tog Petra Wadström fasta på när hon för 15 år sedan kom på idén med Solvatten. Hon utvecklade en metod att rena vatten med hjälp av solenergi. Det förorenade vattnet hälls i en tioliters behållare, exponeras för sol i två timmar eller mer varefter vattnet är fritt från bakterier som orsakar diarrésjukdomar som dysenteri och kolera. Reningen sker utan kemikalier, bara solens UV-strålar.

David Wadström, kommunikations- och marknadsansvarig, höll ett föredrag för Stockholm City om Solvatten. Uppfinningen är helsvensk och även behållarna tillverkas i Sverige.

- Vi samarbetar med företag, insamlingsstiftelser och hjälporganisationer som Childfund, Plan och UNHCR, berättade han.

Staffan Larsson informerade om att även Stockholm City kommer att bidra med en slant till verksamheten.

Text och foto Margareta Redlund Laninge

Bellman och Par Bricole

Bellman och Par Bricole

Par Bricole är ett riktigt gammalt ordenssällskap som bildades redan 1779

Ordern har sina möten i den egna fastigheten på Urvädersgränd. och dess föregångare var det s k Fyllesällskapet. Bellman var mycket engagerad vid bildandet av Par Bricole och mycket av dess verksamhet bygger på hans kunskaper från andra ordenssällskap han var medlem i.

Staffan Larsson och Mats Bergqvist gjorde en mycket trevlig framställning på ett tisdagsmöte där Mats sjöng några av Bellmans epistlar à capella varvat med Staffans berättelse om Par Bricole och Bellman. Namnet Par Bricole betyder ”av en tillfällighet” och sällskapets deviser är bl a vänskap, förtroende, måttlighet och munterhet. Viktigt för orden är att bevara det svenska kulturarvet.

Bellman fick en mycket god utbildning av privatlärare och pratade sex språk. Han skrev runt 3 000 skrifter, ett otal psalmer och epistlar. Att handskas med pengar var inte hans styrka. Ett av hans många jobb var som ämbetsman på Riksbanken men fick sluta när det visade sig att han hade svårt att se skillnaden på bankens pengar och de egna. 


En svenska uppfinning - Ladda TV:ns fjärrkontroll med solceller

Ständigt nya användningsområden

Användningsområdena för självladdande produkter med solceller har utvecklats markant speciellt på konsumentsidan. Vi är vana att se solceller på tak och som belysning i trädgårdar. Men nya användningsområden är på gång såsom tangentbord, hörlurar, fjärrkontroller, skyltar, brandvarnare med mer

Vid ett januarimöte gav Peder Berentsen, Berentsen Future, en spännande skildring över möjligheten att använda solceller i en rad helt nya produktområden. Solceller kanske är ett missvisande namn, det handlar egentligen om ljusceller. Det behövs ingen sol för att ladda batterier, det räcker med det ljus som finns inomhus.

Solcellsdrivna fjärrkontroller

Fjärrkontroller är en stor produkt. Med 4 miljarder TV-apparater världen över kan oändligt många batterier sparas genom att byta de batteridrivna fjärrkontrollerna till solcellsdrivna.

Ett världsledande företag för tillverkning av solceller för konsumentprodukter är svenska Exeger.

Företaget har en fabrik vid KTH i Stockholm med en kapacitet på 250 000 m² solcellsyta per år och nu byggs en i Kista med en kapacitet på 2,5 miljoner m².

Produktnamnet Powerfoyle

Produktnamnet för företagets solceller är Powerfoyle och solcellerna kan göras i olika mönster och utförande för att integreras i produkten.

Peder Berentsen nämnde flera applikationer där produktens knappar utgörs av solceller till exempel för läsplattor och sensorer. Mobiltelefoner är inte lämpade att drivas med solceller eftersom mobilerna kräver för mycket energi. 

Text och foto Margareta Redlund Laninge  


Newsletter "Hänt i klubben"

Klicka på månaden för att öppna det nyhetsbrev du vill läsa.